අපව අමතන්න

සමාගම:

Ningbo Futur Technology Co., Ltd

Ningbo කාර්යාලය:

9F ShanShan Plaza, 777 Rili M Road, Ningbo, Zhejiang 315100, චීනය

Hefei කාර්යාලය:

A2005 Greenland Win-Ocean Building, 660 Manshan S Road Hefei, Anhui 230041, චීනය

විද්යුත් තැපෑල:

දුරකථන:

+86-0574 8817 5235

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න